Atölye Çalışmaları

Mantıku’t Tayr Okumaları

14 Kasım Salı
Seanslar :
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: DOÇ. DR. AHMET MURAT ÖZEL

KLASİK OKUMALARI

Mantıku’t Tayr, bir yolculuk hikâyesidir. Bu programda, Feridüddin Attar tarafından kaleme alınan ve doğu klasikleri arasında çok önemli bir yere sahip olan Mantıku’t Tayr mesnevisi bağlamında, insanın hakikat arayışı ele alınacaktır.

14. yüzyılda Gülşehri tarafından Türkçeye kazandırılan eser, her biri farklı insan tiplerini temsil eden kuşların Hüthüt önderliğinde Simurg’a, yani Hakk’a ulaşmak için yedi zorlu vadiyi aşıp çoklukta bir olmalarının hikâyesidir.

© 2024 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.