Atölye Çalışmaları

Felsefe Dersleri

24 Kasım Cuma
Seanslar :
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

FELSEFE ATÖLYESİ

Konuşmacı: PROF. DR. ÖMER TÜRKER

Prof. Dr. Ömer Türker ile klasik felsefenin temel meseleleri ele alınmaya devam ediyor.

İslam döneminde yetişen Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd ve Fahreddin er-Razi gibi filozof ve düşünürlerin felsefi öğretilerine atıfta bulunarak felsefenin temel meselelerinin konuşulduğu programda, farklı bölge ve dönemlerde yetişen filozofların tarih boyunca insanlığın ortak sorunlarına yaklaşımları tahlil edilecek.

© 2024 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.