BEYKOZ BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT

Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası

Bu internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve online alışveriş işlemlerinize ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı Gizlilik Politikasında belirtilen şartlarla tanımlıdır. Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz online alışveriş hizmetinden yararlanmakla, Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız.
İnternet sitemiz sitemizden alışveriş edecek müşterilerimizin %100 güvende olabilmeleri için teknolojinin gerektirdiği tüm altyapı ve yazılım gereklerini tamamlamıştır. Girilen bilgilerin güvenliği açısından "SSL" güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ayrıca sitemizin bulunduğu sunucularımız Beykoz Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından uluslararası güvenlik açıklarını denetleyen firmalara periyodik olarak denetletilmekte ve site bakımları yaptırılmaktadır. Internet sitemize bırakmış olduğunuz bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görüntülenemez ya da paylaşılamaz.
Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir.
Sizin, internet sitemizi kullanarak bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Ayrıca, online alışveriş hizmetinin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda hizmet talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını hatırlatırız.
Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi vermeyiniz. Yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz online alışveriş hizmetinin geçerliliğini etkileyecektir. Böyle bir durumda https://kultursanat.beykoz.bel.tr  alışveriş sitesi adına BEYKOZ BELEDİYESİ hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Satış ve kullanım şartları - Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar

1. Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr yetkili bilet satış merkezidir. Bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme hususunda hak ve yetkiye sahip bulunmaktadır. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

2. Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr den bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız bulunmaktadır. (10 adet) Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilet alımları, kişi başına ve/veya kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup, bazı etkinliklerde hane başına sınırlandırmaya da gidilebilir. Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr, bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3. Biletler, internet (kultursanat.beykoz.bel.tr) ve Beykoz Belediyesi kültür merkezleri içerisindeki bilet satış gişesi aracılığıyla satılmaktadır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı şekilde tükenebilmektedir. Bazı durumlarda etkinlikten önce ilave bilet sunumu olabilmektedir, ancak Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

4.Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlülüğü size aittir. Biletlerinizi aldığınızda lütfen bunları güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayınız.

5. Etkinliklerin zaman zaman Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr tarafından çeşitli sebeplerle tarihleri değiştirilmekte veya iptal edilebilmektedir. Bu durumda uygulanacak prosedür Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr tarafından belirlenir ve duyurulur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda etkinlik Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr tarafından olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda tarafımızca hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunulmamaktadır.

6. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basımı işlemi ya da para iadesi yapılmamaktadır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde de, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, KDV bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemelerde dilekçeye mukabil müşteride kalan bilet kısmı ile ibraz edilmelidir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin Beykoz Belediyesi kültür merkezleri  bilet satış gişelerine teslim edilmesi zorunludur.

7. Biletler, ilgili mekan ve Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr nin kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara-rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

8. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar Beykoz Belediyesi kültür merkezleri' nin Etkinlik Organizatörünün ve Etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkılıp- etkinlik mekanına tekrar girilmemesi genel esastır. Etkinliğe geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında etkinlik mekanına girişine imkan verilebilmesi, tamamen Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr' nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.

9. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

10. Etkinlik organizatörleri, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilirler.

11. Etkinlik organizatörleri, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

12. Beykoz Belediyesi kültür merkezleri müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

13. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.

14. Bilet satın alma işlemiyle ilgili olarak, Beykoz Belediyesi kültür merkezleri ve kultursanat.beykoz.bel.tr’ den herhangi bir bilgi almak istemeniz durumunda, işleminizin tamamlanması sırasında size verilen referans numarasını (PNR) bildirmeniz gerekeceğinden, referans numaranızı saklamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

15. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.


Bilet İptal İşlemleri

İnternet üzerinden alınan biletlerde iptal işleminde Para iadesi bulunmamaktadır.
İptal edilen biletlerin tutarları bilet alımı yapan internet kullanıcısının hesabına para puan olarak eklenecek ve bir dahaki bilet alımı esnasında sistem üzerinden otomatik olarak bu para puanlar kullanılacaktır.

İnternet kullanıcıları almış oldukları etkinlik biletleri ile ilgili olarak bilet iptal işlemlerini etkinlik saatinden 4 saat öncesine kadar “Biletlerim” (https://kultursanat.beykoz.bel.tr/biletlerim) menüsünden yapabilmektedir.

Gişelerden satın alınan biletlerin iptal işlemleri yalnızca gişelerden yapılabilmektedir.


Bilet Alım Engellemesi

Son 30 gün içerisinde bilet alımı yapılan toplam iki ayrı etkinliğe katılım sağlamayan kişilerin bilet alımları 30 gün süre ile sistem tarafından otomatik olarak engellenecektir.

Sistem tarafından yapılacak olan engelleme işlemi, bilet üzerinde bulunan TC Kimlik Numarası bazında yapılmaktadır.

Kişi, aynı ay içerisinde ikiden fazla etkinlik için bilet satın alıp iki etkinliğe katılım sağlamadığı takdirde sahip olduğu diğer biletleri (ay içerisinde) otomatik olarak iptal edilip, iptal edilen biletlerin tutarları bilet alımı yapan internet kullanıcısının hesabına para puan olarak eklenecek ve bir dahaki bilet alımı esnasında sistem üzerinden otomatik olarak bu para puanlar kullanılacaktır.

KVKK Aydınlatma Metni

Beykoz Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Vatandaşlarımız, Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Beykoz Belediyesi tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Beykoz Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Beykoz Belediyesi ile paydaş ilişkisi bulunan vatandaşlarımız, belediye personelleri, taşeron personelleri, çözüm ortakları, tedarikçiler ve ziyaretçiler; kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun'da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz - İstanbul adresinde Beykoz Belediyesi ("Belediye") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Belediyemiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Belediyemiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

•  Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek,
•  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• E-belediye sistemimizdeki hizmetlerimizin yürütülmesi,
• Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Belediyemize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
• Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da belediye telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
• Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
• İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
• Belediyemiz ve Belediyemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
•Vatandaş memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,
•İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla
• İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı vb.),
• Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi
• Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek,
• Kurumsal internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek,
• Çağrı Merkezi üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3. Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK' da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK' nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,
• Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına,
• Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize
• Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,
• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
• İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla belediyemizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak Beykoz Belediyesi tarafından
• 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
• Belediyemiz hizmet birimleri,
• E Belediye işlemleri, Mobil Uygulamalar,
• Çağrı Merkezi, sosyal medya, kameralar
gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır .
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, , 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, , 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi  Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi

5. İlgili Kişinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları tebliğine göre belediyemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Belediyemize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, Beykoz Belediyesi web adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan "İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu" belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz.
Daha detaylı bilgi için Beykoz Belediyesi web sitesi Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan  İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.


© 2023 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.