Atölye Çalışmaları

Füsusü'l-Hikem Okumaları

25 Kasım Cuma
Seanslar :
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: ERCAN ALKAN
(Ahmet Avni Konuk Şerhi Üzerinden)


İslam kültürü tarihinin dikkat çekici isimlerinden biri olan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı, Fusûsu’l-Hikem isimli eserdir. İbnü’l-Arabî bu eserinde, tasavvuf geleneğinin bilgi ve varlık öğretisine dair ana prensiplere yer vermektedir. Yirmi yedi bölümden oluşan eserin bölüm başlıklarında, Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed ile son bulan yirmi yedi peygamberin ismine nispet edilen bir “kelime” ile o kelimenin ya da peygamberin sahip olduğu “hikmet”in muhtevası üzerinden varlık ve bilgiye ilişkin temel sorunlar ele alınacaktır.

© 2023 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.