Atölye Çalışmaları

Mesnevi Okumaları

20 Aralık Salı
Seanslar :
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: Prof. Dr. Semih Ceyhan
(İsmail Ankaravî Şerhi Üzerinden)


Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’si, dünya dillerine tercüme edilmiş ve çeşitli kültür havzalarında müstakil şerh faaliyetine zemin teşkil etmiştir. Ülkemizde en fazla okunan Mesnevî şerhi, Galata Mevlevîhânesi şeyhi İsmail Rüsûhî Ankaravî’ye aittir. “Mesnevî Okumaları” seminer dizisinde Ankaravî şerhinden hareketle Hazreti Mevlâna’nın tefekkür dünyasına dair kapılar aralanıyor.

© 2024 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.