Atölye Çalışmaları

Füsusü'l Hikem Okumaları

23 Aralık Cuma
Seanslar :
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: Doç. Dr. Ercan Alkan
(Ahmet Avni Konuk Şerhi Üzerinden)

İslam kültürü tarihinin dikkat çekici isimlerinden biri olan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı, Fusûsu’l-Hikem isimli eserdir. İbnü’l-Arabî bu eserinde, tasavvuf geleneğinin bilgi ve varlık öğretisine dair ana prensiplere yer vermektedir. Kasım ayı itibarıyla başlayan bu klasik okumaları serisinde mutasavvıf Ahmet Avni Konuk şerhi üzerinden Fusûsu’l-Hikem adlı eserin incelemesi yapılıyor.

© 2024 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.