Atölye Çalışmaları

Mesnevî Okumaları

31 Ocak Salı
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: Prof. Dr. Semih Ceyhan

Ülkemizde, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sinin en fazla okunan şerhi Galata Mevlevîhânesi şeyhi İsmail Rüsûhî Ankaravî’ye aittir. “Mesnevî Okumaları” seminer dizisinde Ankaravî şerhinden hareketle Hazreti Mevlâna’nın tefekkür dünyasına dair kapılar aralanmaya devam ediliyor.

© 2023 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.