Atölye Çalışmaları

Felsefe Dersleri

27 Ocak Cuma
Seanslar :
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Türker

Prof. Dr. Ömer Türker ile klasik felsefenin temel meseleleri ele alınıyor. İslam döneminde yetişen Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd ve Fahreddin er-Râzî gibi fi lozof ve düşünürlerin felsefî öğretilerine atıfta bulunarak felsefenin temel meselelerinin konuşulduğu program, Ocak ayında da farklı bölge ve dönemlerde yetişen fi lozofların tarih boyunca insanlığın ortak sorunlarına yaklaşımları tahlil edilmeye devam edecektir.

© 2024 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.