Atölye Çalışmaları

Felsefe Dersleri

17 Mart Cuma
Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi

Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Türker

Prof. Dr. Ömer Türker tarafından gerçekleştirilen programda, klasik felsefenin temel meseleleri; İslam döneminde yetişen Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd ve Fahreddin er-Râzî gibi fi lozof ve düşünürlerin felsefî öğretileri çerçevesinde ele alınıyor. Felsefenin temel meselelerinin konuşulduğu programda, Şubat ayı boyunca da farklı bölge ve dönemlerde yetişen fi lozofların tarih boyunca insanlığın ortak sorunlarına yaklaşımları tahlil edilmeye devam edecek.

© 2023 Beykoz Belediyesi.Tüm hakları Saklıdır.